382

KERESÉS

GYORS INFORMÁCIÓ

Cégünk rendszertanúsításokkal és képzésekkel kapcsolatos szolgáltatásairól felmerülő kérdése esetén kérem hívja munkatársunkat információs vonalunkon, ahol részletes szakmai válaszokat kaphat a kérdéseire.

Információs telefonszámunk:
+36-23-444-275

A leggyakrabban ismételt kérdések az ISO 14001 Nemzetközi Szabvány Tervezetről

A leggyakrabban ismételt kérdések az ISO 14001 Nemzetközi Szabvány TervezetrőlK: Hogyan jutnak hozzá a szervezetek az új szabvány tervezet egy másolatához?

V:
A szabványtevezet másolatát néhány forrásból meg tudják vásárolni, beleértve az ISO/ANSI/ASQ-t.

K: Az új szabvány igazodni fog az alap PDCA szerkezethez?

V: IGEN. Az új Nemzetközi Szabvány Tervezet 0.4-es fejezete (PDCA megközelítés) konkrétan tárgyalja az igazodást ehhez a megközelítéshez és egy rajzotis tartalmaz, amely grafikusan mutatja be ezt az igazodást a KIR szabványhoz.

K: Létezik-e szabványpontól szabványpontraelétéréselemzés a 2004-től a 2015-ös kiadásra?

V: Létezik egy szabványpont összegzés táblázat (B Melléklet) az új szabványtervezet útmutató fejezetében, amely kifejti hol találhatók a szabványpontok/alpontok és ezek egymással való kapcsolatát.

 
K: Mi az újdonság/eltérés az új Nemzetközi Szabvány Tervezetben, a "Kockázat" fogalmát tekintve?

V: A jelenlegi ISO 14001:2004 verzióban, a "kockázat" szó kétszer fordul elő, és ezen kívül csak a magyarázó szövegkörnyezetben, ami nem része a szabványnak (gazdasági kockázatértékelési követelmények) és a dokumentáció használatának magyarázata elkerülve a félreértés és eltérés "kockázatát". Az új Nemzetközi Szabvány Tervezet verziójában, a "Kockázat" szó több területen megjelenik, beleértve a 6.1 és A.6.1 fejezeteket (Tervezés/Intézkedések); 6.2.1 fejezetet (Környezeti célok); a 8 és A.8 fejezeteket (Működés); 9.2 fejezet (Belső Audit); 9.3 fejezet (Vezetőségi Átvizsgálás) és az A.10.1 fejezet (Fejlesztés / Nem-megfelelőség és Helyesbítő tevékenység). A vállalati kockázat koncepciója magában foglalja mind a káros és hasznos szempontokat. A Nemzetközi Szabvány Tervezetben néhány szervezet számára, a hangsúlyosabb kockázatok nagyobb üzleti implikációt eredményeznek folyamataikban és a rendszereikben.


K: A Megelőző tevékenységet felváltotta a "Kockázat" koncepciója?

V: A megelőző tevékenység fogalom éppen oly fontos, mint korábban, még ha a konkrét kifejezés el is tűnik. A KIR egésze a folyamatos megelőzési tevékenység eszközének tekinthető. A tervezet A.10.1-es szakasza (Fejlesztés/Nem-megfelelőség és intézkedés) kifejti, hogy ez a koncepció a jelenlegi szabvány egészében rejlik egy külön ennek szentelt fejezet helyett, mely a környezetirányítási rendszerben játszott kulcsszerepét fejtegetné. A megelőző tevékenység koncepciójába az új 4.1-es és 6.-es szakaszok is beletartoznak.


K: Mit jelent az életciklus?

V: A Nemzetközi Szabvány Tervezeten belül az „életciklus” a ’termék rendszer egymást követő és egymással összefüggő szakaszait jelenti, a nyersanyag vagy természetes forrásokból való beszerzéstől az élettartam végéig való kezelésig.’ Az életciklus tevékenységeket, termékeket, szolgáltatásokat, azon belül is a beszerzett termékeket, valamint a termékek élettartam kezelését és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását tartalmazhatja. Ilyen lehet például a tervezés, design, gyártás, szállítás, csomagolás és végső felhasználás vagy ártalmatlanítás. Fontos észben tartani, hogy a KIR alkalmazási területe csak azon részeit fedi, melyeket a szervezet szabályozni képes. Mindazonáltal a tervezet sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a szervezet értékelésénél a környezeti/szempontok teljes életciklusra vonatkozó tevékenységeinek, termékeinek, szolgáltatásainak befolyására, és kiemelten fontosnak tartja foglalkozni a jelentős tényezőkkel, hatásokkal.


K: Hogyan kapcsolódik az életciklus az ISO 14001-hez?

V: Az ISO 14001:2004 kifejezetten kimondja, hogy a „környezetvédelmi szempontok nem igényelnek részletes életciklus elemzést” (A. 3.1-es szakasz), azonban az új változat említést tesz az „életciklusról” több területen is, mint az 1-es, az A.4.3-as, a 6.2.1-es és A.6.2.2 szakaszokban. Útmutatás lehet a az életciklus-elemzés "tipikus szakaszain" "a nyersanyag-kitermelés, tervezés, gyártás, szállítás, felhasználás és end-of-life kezelés" attól függően, hogy az adott tevékenység, termék, vagy szolgáltatás milyen jellegű.
K: Definiálja az új szabvány a "Kompetencia" fogalmát?
V: Az alapelv megköveteli, hogy a szervezet meghatározza és fenntartsa kompetenciáit, az új tervezet azonban alaposabban részletezi a feladatköröket és felelősségi köröket, s azok meghatározását. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy értékelje a hozott intézkedések hatékonyságát, s hogy a személyzet megfelel-e a KIR ezen követelményeinek és kompetenciáinak. Figyelemre méltó változás a meglévő szabványban, hogy a kompetenciáknak dokumentáltnak kell lenniük. A 7.2-es szakasz kimondja, hogy a szervezetnek meg kell őriznie dokumentált információit a kompetenciák bizonyítékaként, míg a korábbi kiadások erre csak javaslatot tettek.

 
K: Meghatározza az új szabvány a "Hatékonyság" értékelésének módját?

V: Ellentétben az ISO 14001:2004-gyel, az új Nemzetközi Szabvány Tervezet tartalmazza a Hatékonyság definícióját, méghozzá a 3.20-as szakaszban. Azt, hogy a tervezett tevékenységek és eredmények milyen mértékben valósulnak meg, továbbra is a szervezet feladata meghatározni, s értékelni. A Nemzetközi Szabvány Tervezet segít meghatározni a vizsgálandó területeket, melyeket az új szabvány szerint szükséges dokumentálni, kommunikálni és értékelni számos területen, beleértve a 3. szakaszt (Szakkifejezések és meghatározásuk), az 5. szakaszt (Vezetőség); a 6. szakaszt (Tervezés); a 7. szakaszt (Támogatás); a 8. szakaszt (Vezetőségi átvizsgálás); valamint a 10. szakaszt (Folyamatos fejlesztés).


K: Hogyan definiálja a "Felső vezetőséget" az új tervezet?

V: A 14001:2015 tervezetének felülvizsgálata a 3.2-es szakaszban definiálja a felső vezetőséget, mint olyan személyt vagy csoportot, aki(k) irányítják és ellenőrzik a szervezetet a legmagasabb szinten. Ugyancsak ehhez kapcsolódik az a két megjegyzés, amely szerint a felső vezetőség rendelkezik a szervezeten belüli hatáskörökkel és erőforrásokkal, valamint ha az irányítási rendszer alkalmazási területe csupán a szervezet egy részére terjed ki, akkor a felső vezetőség jelöli ki, hogy ki irányítsa és ellenőrizze a szervezet adott részét.


K: Milyen egyéb kulcsfontosságú területekre terjed ki a Nemzetközi Szabvány Tervezet felülvizsgálata?

V: Összességében a Nemzetközi Szabvány Tervezet tartalmazza a jelentős átszervezéseket és újraírásokat, újracímzéseket a szabvány szakaszaiban. A B melléklet tartalmaz egy összehangoló táblázatot az ISO /DIS 14001:2014 and ISO 14001:2004-re vonatkozóan. Egyes szakaszok jelentős mértékben bővültek (többnyire a szándékok tisztázása végett). A legjelentősebb változások közé tartoznak az életciklus értékelések, nagyobb hangsúly helyeződik a vezetésre, kockázatértékelésre és kockázati lehetőségek felmérésére, nagyobb figyelem kerül a megfeleltetési kötelezettségekre és a hatékonyságra. Néhány változás nyilvánvalóvá teszi a korábbi szabványkiadás szándékait, s esetleg szólhat a már meglévő irányítási rendszerrel rendelkező. ám azt bővíteni kívánó szervezeteknek, hogy azok teljes mértékben megfelelhessenek a követelményeknek. Az eltéréselemzés hatékony módja a KIR-re gyakorolt specifikus hatások azonosításának.


K: Mikortól lehetséges az új rendszert átvezetni a régi szabvány után?

V: A szervetek tanúsítása az ISO 14001 szabvány hivatalos publikációja után ajánlott. Ez jelenleg az ISO 14001:2004. A tanúsító testületek csak a végleges felülvizsgálat és hivatalos közzététel után – ez legkorábban 2015 májusára várható, ám akár 2015 decemberéig is elhúzódhat - kezdhetik meg az ISO 14001:2015 tanúsítványok kiállítását. Akkor a tanúsító testületek már nem adhatnak ki tanúsítványokat a régi szabványra vonatkozóan. A szervezeteknek 3 éves átmeneti időszak során lesz lehetőségük ISO 2014:2004 tanúsításukat ISO 2014:2015-ösre cserélni.

K: Ha egy szervezet még nem rendelkezik 14001-es tanúsítással, van lehetősége megvásárolni a 2015-ös Nemzetközi Szabvány Tervezetet, hogy annak alapján alakíthassa programjait? Vagy érdemes várniuk addig, amíg hivatalossá válik az új kiadás?

V: A szervezetek különböző indíttatásból alakíthatják ki és alkalmazhatják a KIR-t, beleértve a vevők és egyéb érdekelt feleknek való megfelelést, a KIR-kultúra javítását, a KIR követelmények és célok teljesülése érdekében történő tevékenységek hatékonyságát. A meglévő ISO 14001:2004 szabvány irányt adhat ezen célok megvalósításához, s utána könnyen bővíthető, ha az új, felülvizsgált szabvány érvénybe lép. Ha hozzá kíván járulni az ISO 14001 fejlesztéséhez, érdemes mielőbb hozzákezdeni a célok megvalósításához.


K: Az auditoroknak kompetensnek kell lenniük az új szabványt illetően?

V: Igen, az auditoroknak szükséges lesz kompetencia-eltéréseket orvosló képzés elvégzése. Ennek pótlására eddig semmilyen hivatalos anyag nincsen publikálva, de a NAT (Nemzeti Akkreditáló Testület) által jövőben meghatározott iránymutatásokat végre kell hajtaniuk a tanúsító testületeknek. Az átmeneti időszakban (kb. 3 év) az auditoroknak képessé kell válniuk az ISO 14001 2004-es és 2015-ös kiadásai szerinti kompetencia-követelményeknek való megfelelés bizonyítására is.


Ha további kérdése merülne fel az ISO 14001 kapcsán, kérem, lépjen kapcsolatba velünk az elérhetőségeinken keresztül!


 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az EMT Zrt. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a partnereit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről. Az ikonra kattintva letölthető, illetve megtekinthető Társaságunk ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA.

Weboldalunk sütiket (cookie-kat) használ, hogy a legjobb böngészési élményt biztosíthassuk Önnek honlapunkon. Az oldal további használatával jóváhagyja a sütik használatát.
BŐVEBBEN ELFOGADOM